CDA: meer steun ouderen

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet toch iets extra's doet om de koopkracht van ouderen met een laag inkomen te verbeteren. Het kamerlid Gerda Verburg stelde vandaag tijdens een overleg met minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor om de fiscale ouderenkorting ook toegankelijk te maken voor AOW'ers die geen of heel weinig belasting maken. Zij zou hierover later vandaag een motie indienen. De PvdA zegde toe het plan te steunen.

Minister De Geus, een partijgenoot van Verburg, ziet niets in het voorstel. Hij wees erop dat de systematiek van de ouderenkorting juist is dat deze wordt uitgekeerd aan belastingplichtigen. Maar volgens Verburg moet het mogelijk zijn om de heffingskorting om te zetten in een toeslag. Deze zogenoemde verzilveringsregeling zou alleenstaande ouderen 36 euro per jaar opleveren en tweepersoonshuishoudens 72 euro.

Verburg pleit ervoor de maatregel met terugwerkende kracht in te voeren vanaf 2003. Hiermee zou zo'n 14 miljoen euro gemoeid zijn. Volgens Verburg zijn er naar schatting 85.000 ouderen die de ouderenkorting nu mislopen omdat zij geen of weinig belasting betalen. Het Kamerlid wilde nog niet zeggen hoe de regeling financieel gedekt zou moeten worden.

Vorige week nog stelde Verburg voor om alle AOW'ers met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk minimumloon een eenmalig extraatje van 100 euro te geven. Minister De Geus wees ook dat voorstel van de hand, evenals andere generieke regelingen die de verschillende fracties van andere partijen opperden om de koopkracht van de minima te verbeteren. Volgens de minister zou het geld ook terechtkomen bij ouderen die het niet nodig hebben.