Openbaar gemaakte archieven bieden nog niet alles over Hofmans-affaire

,,Alles wijst naar de Prins'', concludeert oud-premier P.S. Gerbrandy in zijn handgeschreven aantekeningen over `Het lek'. De aantekeningen zijn waarschijnlijk een concept voor het rapport-Beel, waarin de bevindingen van een commissie van drie over de Hofmans-affaire zijn neergelegd. `Het lek' verwijst naar een van de opdrachten van de commissie: zoek uit wie de crisis op Soestdijk heeft gelekt naar buitenlandse journalisten. Gerbrandy is helder: ,,Andere schuldigen zijn nergens te vinden.''

De aantekeningen van Gerbrandy behoren tot de gisteren openbaar geworden delen uit vijf privé-archieven. De betrokkenen hebben hun archieven destijds in bewaring gegeven bij het Algemeen Rijksarchief, nu Nationaal Archief, met de clausule dat delen ervan pas na het overlijden van Juliana en Bernhard openbaar mochten worden. Hun inschatting dat de zaak-Hofmans het koninklijk huis nog lange tijd in verlegenheid zou kunnen brengen, is juist gebleken.

Naast de stukken van Gerbrandy gaat het vooral om het archief van C.W.L. Fock, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken in de periode 1949-1962. Beide archieven bevatten veel eigen aantekeningen en correspondentie over de publicaties in de Daily Express en Der Spiegel over de crisis op Soestdijk. Ook zijn er veel stukken over de omstreden positie van minister Beyen en van prominente leden van de hofhouding. Het definitieve rapport-Beel is niet aanwezig, dat bevindt zich in het gesloten Koninklijk Huisarchief.