internet www.nrc.nl

Beet. ,,Laten we weer eens beginnen met een gedachte aan vroeger, toen alles zoveel slechter was. Beet placht zich in de auto dood te ergeren aan de wezenloosheid van bijna alle radioprogramma's. Totdat bleek dat de stereoinstallatie in staat was programma's op te nemen op een vooraf ingestelde tijd. Zo was het mogelijk een voorraad aan te leggen van uitzendingen die wel de moeite waard waren, voor medeneming in de automobiel.

Helaas was het een hoop gedoe, niet zozeer door de hoeveelheid werk als wel wegens de discipline die ervoor nodig was. Beet heeft nooit iemand anders zo gek kunnen krijgen dit uitstekende idee over te nemen. Overigens is voor deze constructie een cassettespeler nodig, en die is in weinig auto's meer te vinden.

Nu hoeft het niet meer, dankzij Adam Curry. Adam Curry is de uitvinder van podcasting, een manier om mensen te helpen aan kant-en-klare radioprogramma's naar keuze, voor onderweg. Podcasting is afgeleid van rss, dus even kort uitleg daarover. (...)''

Vandaag op de website in de wekelijkse rubriek Beet van Herbert Blankesteijn: `Een nieuwe vorm van radio'.

www.nrc.nl/beet

Rubrieken. Behalve Beet verschijnen meer rubrieken wekelijks op de website van deze krant. Een overzicht hiervan is te vinden op www.nrc.nl/rubrieken.