Het beeld

,,Trix heeft niks!'' Ze zou niet eens in staat zijn geweest om het huwelijkscadeau voor haar oudste zoon zelf te betalen. Aan de lijst van mensen die het aanzien van koningin Beatrix de laatste tijd zouden hebben geschaad (Peter R. de Vries, premier Balkenende, Mabel Wisse Smit), kon gisteren die van haar eigen vader worden toegevoegd. Een archiefbeeld in het RTL Nieuws, waarop de lijkkist van prins Bernhard de koningin goeddeels aan het zicht onttrekt, vatte de volgende ramp in Beatrix' annus horribilis beter samen dan een Nova-cartoon van Joep Bertrams zou kunnen.

,,Jongens in een snoepwinkel'', noemde VVD-leider Jozias van Aartsen de aanstichters van het kwaad, Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes en Jan Tromp, die de hele dag mochten triomferen over hun bijlage vol postume pikante uitspraken van de veertien dagen eerder overleden Bernhard. In Nova bekende Broertjes aan Jeroen Pauw dat ook de geïnterviewde wel dacht dat zijn dochter de goed voor haar verborgen operatie ter ontmythologisering van het koninklijk huis `verschrikkelijk' zou vinden: ,,Maar hij verwachtte dat kroonprins Willem-Alexander het er wel mee eens zou zijn.''

Ook Quote-hoofdredacteur Jort Kelder voorspelde, in B&W, dat onze volgende monarch een nieuwe stijl van communiceren zal introduceren, meer passend bij onderdanen van Kelders generatie. De kijkers van Stand.nl meenden dan ook voor 76 procent dat er minder geheimzinnigheid moet komen rond de monarchie.

Dat haalt je de koekoek, op de dag dat het bestaan van twee Oranje-bastaards door hun vader wordt toegegeven! De Pietje Bells van de pers leverden een dekselse streek, die vooral eerdere onthullingen van Jeroen Krabbé, Martin van Amerongen en de Telegraaf deed verbleken. Maar leveren de ontboezemingen van de vader van vele dochters, die zijn surrogaatzonen vooral onder linksige opinion leaders rekruteerde, ook beter inzicht in de vaderlandse geschiedenis?

Van de actuele televisieprogramma's benadrukte Netwerk (EO) de morele bevlekking van het nationale en contitutionele blazoen, gaf B&W (VARA) bij monde van Kelder aan dat de adel altijd lak heeft gehad aan regels en gaf Nova ruim baan aan de trots en ijdelheid van de betrokken journalisten. Barend & Van Dorp (RTL4) begonnen effectief te zagen aan de poten onder de betrouwbaarheid van prins Bernhards geheugen. Uit eigen waarneming en met een foto weerlegden de gastheren de stelling dat een voetbaldiner na de WK-finale in München (1974), waar leden van het kabinet-Den Uyl zo slecht gekleed waren dat de prins-gemaal hen wilde verwijderen, ten grondslag kon liggen aan de ontknoping van de Lockheedaffaire. En zo zijn er nog wel wat puntjes, die niet alleen de aanwezige deskundigen de wenkbrauwen deden fronsen. Vooral de als een mantra herhaalde stelling dat de prins geld genoeg had – van zijn ouders geërfd – terwijl zijn dochter niet eens de `varkens' van het Loo kan betalen, duidt op het schoonvegen van z'n eigen straatje.

    • Hans Beerekamp