FNV daagt Staat voor de rechter

Het Bureau Beroepsziekten van de FNV heeft de Staat voor de rechter gedaagd omdat die een slachtoffer van een beroepsziekte te weinig WAO zou betalen. De Staat houdt zich volgens het bureau niet aan internationale verdragen die bepalen dat mensen met een beroepsziekte minstens 60 procent van hun laatstverdiende loon moeten ontvangen. Elk jaar komen er duizend mensen bij die te weinig ontvangen. Het gaat om werknemers die niet onder een CAO vallen met een verzekering tegen het zogeheten WAO-gat. Daardoor wordt de uitkering gebaseerd op het minimumloon.