CDA: nog geen datum voor Turkije

Het CDA weigert vooralsnog in te stemmen met het streven van premier Balkenende om eind deze week in de Europese Raad overeenstemming te krijgen over een datum voor onderhandelingen met Turkije. Dat bleek vanochtend tijdens overleg in de Tweede Kamer. Balkenende noemde het standpunt van zijn partijgenoten ,,legitiem''.

Volgens CDA-woordvoerder Van Dijk heeft Turkije ,,nog niet voldaan'' aan de eerder van de zijde van de EU-staten voor het openenen van onderhandelingen vastgelegde, zogeheten `politieke' criteria. Het CDA is van mening dat er nog te veel problemen zijn op het gebied van mensenrechten en vrijheid van godsdienst in Turkije. Een brief van de Turkse regering aan het EU-voorzitterschap met toezeggingen op deze punten, die door Balkenende en Bot werd gepresenteerd als geruststelling voor de CDA-zorgen, werd door de CDA-woordvoerder vandaag als ,,niets nieuws'' bestempeld.

Het CDA liet vanochtend weten het oordeel over het optreden van de Nederlandse regering op te schorten tot na de Europese top die eind deze week in Brussel plaatsvindt, als het resultaat bekend is. PvdA, VVD en GroenLinks, die alle vinden dat onderhandelingen kunnen beginnen en de regeringsinzet steunden, veroordeelden het CDA-standpunt in scherpe bewoordingen als ,,politiek opportunisme''. Premier Balkenende (tevens CDA) verklaarde `begrip' te hebben voor het CDA-standpunt, en het streven om aandacht te vragen voor de `punten van zorg' van het CDA `legitiem' te achten.

Tijdens het overleg bleek dat het EU-voorzitterschap van zins is om van Turkije te verlangen dat het land een protocol over douanerechten rond Cyprus ondertekent. Zo'n ondertekening zou dan neerkomen op een `de facto erkenning' van de EU-lidstaat Cyprus door Turkije, aldus minister Bot.

D66 en de SP steunden de inzet van de Nederlandse regering volmondig, de SGP verklaarde zich niet tegen. Herben (LPF) was tegen en sprak ten aanzien van het optreden van het CDA van een ,,schijnvertoning, waarin de grote partijen de Turkse toetreding al hebben geregeld''. ChristenUnie, Groep Wilders en Groep Lazrak namen geen deel aan het overleg.