Brussel vermijdt conflict met Duitsland en Frankrijk

De Europese Commissie heeft voorlopig een eind gemaakt aan een politiek gevoelig conflict met Duitsland en Frankrijk over het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro. Zij besloot gisteren de tekortprocedures tegen beide landen op te schorten.

Volgens de Commissie hebben Duitsland en Frankrijk de nodige maatregelen genomen om hun budgettekort in 2005 op of onder de 3-procentsnorm te brengen. Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) waarschuwde wel dat de budgettaire situaties ,,kwetsbaar'' blijven.

Volgens de Commissie daalt het Duitse tekort van 3,9 procent in 2004 naar 2,9 procent in 2005 bij een economische groei van 1,5 procent. Het Franse tekort zou dalen van 3,7 procent in 2004 naar 3,0 procent in 2005 bij een groei van 2,2 procent. De Commissie zal volgens Almunia niet aarzelen ,,de nodige actie'' te ondernemen als de tekorten toch uit de hand lopen. Almunia wees erop dat de verbeteringen in beide landen vooral komen door eenmalige maatregelen. Daarom zijn voor 2006 ,,verdere maatregelen'' nodig.

De tekorten van Duitsland en Frankrijk liggen al drie jaar boven de norm. In november vorig jaar ontsnapten beide landen aan sancties toen een meerderheid van lidstaten onder druk van Berlijn en Parijs aanbevelingen van de Commissie van tafel veegde. De Commissie diende een klacht in bij het Europese Hof, dat in juli vaststelde dat de Commissie ten onrechte buitenspel was gezet. Zij had al eerder aangegeven Duitsland en Frankrijk een jaar extra te geven tot 2005.

Met de opschorting van de tekortprocedures vermijdt de Europese Commissie een politiek conflict. Zo'n conflict zou iedereen slecht uitkomen, omdat het debat over hervorming van het europact in volle gang is. Almunia gaf gisteren aan dat een akkoord hierover maart volgend jaar ,,mogelijk'' is.. De Commissie heeft voorstellen gedaan waarin bij toepassing van de regels meer rekening wordt gehouden met de situatie van individuele landen.