Websitebezoekers Nibud niet representatief

Je kunt op grond van een onderzoek onder bezoekers van je website niet concluderen dat eenvijfde van de scholieren te gemakkelijk geld leent, zoals het Nibud doet.

Het artikel in NRC Handelsblad van 2 december vermeldt niet hoe het Nibud aan de cijfers komt, maar uit het onderzoeksrapport blijkt dat het Nibud zich baseert op bezoekers van zijn website. Deze bezoekers zijn verre van representatief voor de Nederlandse scholier. Dat neemt niet weg dat de schuldenproblematiek onder jongeren groot is en dat het heel belangrijk is daaraan veel aandacht te besteden. Dat gebeurt dan ook in verschillende steden. Schuldhulpverlening aan jongeren is een essentieel onderdeel van een samenhangende en sluitende aanpak om jongeren die het spoor bijster zijn weer op gang te helpen. En het helpt, zoals projecten in Rotterdam, Enschede, Utrecht en Hengelo aantonen.

    • Willem R. van de Wetering