Verhuurders: te weinig woningen

De Nederlandse woningcorporaties kunnen niet langer voldoen aan hun taak om genoeg goedkope woningen te huur aan te bieden. De vraag naar huurhuizen neemt toe, de wachttijd voor een nieuwe woning is opgelopen tot drie jaar en het aantal beschikbare huizen is vorig jaar door sloop en verkoop teruggelopen met 12.000. Dat blijkt uit een rapport van Aedes, de koepel van woningcorporaties, dat deze maand verschijnt. De 550 woningcorporaties bezitten samen 40 procent van alle woningen.

De belangrijkste taak van corporaties ,,blijft het zorgen voor betaalbare woningen'', zo schrijft Aedes. Maar door ,,de grote aantrekkingskracht'' van huurhuizen is het aantal gegadigden voor een vrijkomende woning gestegen tot 92 per huis. Twee jaar geleden waren dat er nog 64. ,,De doorstroming stagneert.'' Aedes constateert dat het door de toegenomen vraag ,,moeilijk is iedereen aan een goede en betaalbare huurwoning te helpen''. De corporaties zeggen meer woningen te wíllen bouwen, maar geremd te worden door stroperige regelgeving. Ook hebben ze onvoldoende bouwlocaties.

De forse afname van het aantal woningen is volgens het rapport het gevolg van minder nieuwbouw en minder aangekochte woningen. Tegelijkertijd werden er vorig jaar 23.500 huizen gesloopt of verkocht. De daling is tegengesteld aan de verwachting van de corporaties dat de sociale huursector de komende vier jaar door meer woningbouw met 18.000 huizen toeneemt. Volgens Aedes is de toename van het aantal gesloopte huizen een goed teken: het kan de eerste stap zijn van het opnieuw inrichten van woonwijken, waar kwalitatief betere huizen moeten terugkomen.

Van de mogelijkheid om huizen van de corporaties te kopen, maken huurders volgens Aedes weinig gebruik. ,,Huren is vaak voordeliger dan kopen.'' Huurders zouden bij het kopen van hun woning meer moeten ,,bijbetalen'' omdat huurprijzen ,,geen directe afspiegeling vormen van de kwaliteit van een woning''. Gemiddeld bedraagt de huur bij een corporatiewoning 4.155 euro per jaar.

www.nrc.nl: Dossier

woningmarkt

    • Menno Tamminga
    • Freek Staps