Verbod op Duits statiegeldsysteem

Duitsland moet zijn statiegeldsysteem op drankverpakkingen aanpassen. Het huidige systeem, waarbij consumenten blikjes en flesjes weer moeten inleveren bij de winkel waar ze die gekocht hebben, is in strijd met de Europese regels voor het vrije goederenverkeer.

Dat heeft het Europese Hof vanmorgen bepaald. Volgens de Europese rechter worden binnenlandse en buitenlandse bedrijven ,,niet gelijkelijk'' door de regeling geraakt, omdat buiten Duitsland gevestigde bedrijven relatief meer wegwerpverpakkingen produceren. Het Hof erkent dat de Duitse regeling bijdraagt aan de milieubescherming, maar volgens het Hof hebben drankenproducenten onvoldoende tijd gekregen, bijvoorbeeld via overgangstermijnen, om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Bovendien had Duitsland erop moeten toezien dat de verbruiker die producten in wegwerpverpakkingen met statiegeld heeft gekocht ,,dit statiegeld ook kan terugkrijgen als hij niet naar de oorspronkelijke aankoopplaats terugkeert''.

Duitsland werkt intussen aan aanpassing van de regels. De Bondsraad bespreekt vrijdag al een nieuw voorstel. Een woordvoerder van de Europese Commissie ,,verwelkomde'' vanmiddag de uitspraak. Volgens hem werkt de Commissie met Berlijn aan een oplossing ,,die het milieu en een goede functionering van de interne markt dient''.

De Europese Commissie had in december 2001 beroep ingesteld tegen Duitsland over de toepassing van de regeling op natuurlijk mineraalwater. Dit water moet volgens een EU-richtlijn aan de bron worden gebotteld. De Duitse regeling is volgens het Hof dan ook een ,,bijzondere last'' voor producenten van mineraalwater. Het Hof geeft met zijn uitspraak ook antwoord op vragen van een Duitse rechter over een klacht van een Oostenrijkse frisdrankproducent.

Volgens de Duitse regeling kunnen producenten en verkopers van wegwerpverpakkingen ook aan een algemeen inzamelingssysteem meedoen. Maar deze mogelijkheid vervalt zodra het aandeel herbruikbare verpakkingen in Duitsland onder de 72 procent is gezakt.

Voor de Nederlandse bier- en frisdrankindustrie is de uitspraak een opsteker. Zij zagen een belangrijk deel van hun afzet in Duitsland, met name van dranken in blik, wegvallen na de invoering van het statiegeldsysteem.