Uitvaart prins Bernhard: Dít was Nederland 3

Wie van de prins geen kwaad wil weten tast de rechtsnormen aan, schreef Marcel van Dam in 1976 aan premier Den Uyl.

De pers en de tv hebben er wel voor gezorgd dat deze rechtsnormen niet werden aangetast. De prins was nauwelijks overleden of het `kwaad' door hem geschied werd breed uitgemeten. De media overspoelden ons met negatieve beelden van de zojuist overleden prins. Zijn positieve instelling en de betekenisvolle bijdragen kwamen nauwelijks aan de orde.

Gelukkig waren het de tientallen overlijdensberichten die dankbaarheid en waardering hebben geuit. Speciaal die van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940/1945 getuigt van zijn trouw en offerbereidheid in de strijd voor vrijheid en recht. Dit recht was mijns inziens van een andere orde dan die waarmee de media meenden onze prins te moeten gedenken.

    • Ch.H. de Beus