Uitvaart prins Bernhard: Dít was Nederland 2

In de berichtgeving rond het overlijden van prins Bernhard heb ik mij erover verbaasd dat twee opvallende zaken niet of nauwelijks aan de orde zijn gesteld:

1. De prins voerde op de dag van zijn overlijden 's ochtends vele gesprekken. In de middag verliet hij zittend in zijn auto paleis Soestdijk en keerde daar luttele uren later gelegen in een lijkwagen terug. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ernstige acute complicatie? Actieve levensbeëindiging?

2. In een interview met de prins meldde hij dat hij in zijn leven veel geld verdiend had en daarom de gelden van Lockheed helemaal niet nodig had. Zijn toelage als prins-gemaal valt niet onder de noemer `verdienen', zo neem ik aan. Met welke activiteiten verdiende hij dan dat geld? Is het de gewoonte dat leden van het koninklijk huis voor hun aanwezigheid bij een belangrijke en/of feestelijke gelegenheid een honorarium ontvangen?

    • Prof.Dr. F.H.M. Corstens
    • Medisch Specialist