Turkije leent van IMF 10 mld dollar

Turkije en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn het in beginsel eens geworden over een nieuwe lening ter waarde van 10 miljard dollar (7,5 miljard euro). De Turkse minister van Economische Zaken, Ali Babacan, heeft dit vandaag bekendgemaakt. De looptijd van het krediet is drie jaar.

De nieuwe overeenkomst volgt op de IMF-lening die nu nog loopt. In 2002 vestrekte het fonds een bedrag van 16 miljard dollar. Dit krediet loopt af in februari 2005. Helemaal definitief is de nieuwe overeenkomst nog niet. Het bestuur van het IMF moet er officieel zijn goedkeuring nog aan geven. Dat gebeurt mogelijk begin volgend jaar.

Turkije belandde in 2000 in een economische crisis, maar de afgelopen jaren gaat het weer een stuk beter. In een verklaring zegt IMF-directeur Rodrigo Rato dat de Turkse regering er in geslaagd is de productie te vergroten en de inflatie op een lager peil te brengen. Daarnaast heeft Turkije zijn schulden voor een aanzienlijk deel weggewerkt.

Naar Europese maatstaven is de inflatie in Turkije nog steeds erg hoog. Nu ligt de geldontwaarding op ongeveer 10 procent, de bedoeling is dat dat percentage volgend jaar uitkomt op 8, in 2006 op 5 en in het jaar daarna op 4. De inflatie in de eurozone ligt in de buurt van de 2 procent.

Met het geld van het IMF kan Turkije doorgaan op de ingeslagen weg. Het huidige beleid biedt uitzicht op een duurzame economische groei, aldus Rato. Hij verwacht verder dat de werkgelegenheid kan groeien en dat de inflatie nog verder omlaag kan.

Een strak begrotingsbeleid is wel een belangrijke voorwaarde om het programma tot een goed einde te brengen, aldus Rato. Daarom mag het tekort bij de sociale voorzieningen niet verder groeien. Daarnaast zijn maatregelen nodig om de tekorten bij de pensioenvoorzieningen te verminderen. Verder moet het toezicht op de banksector verbeteren.