SNUIFTABAK

– Landen van de Europese Unie hoeven het verbod op snuiftabak, populair in Zweden, niet op te heffen. Volgens het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dat door de snuiftabaksproducenten om een uitspraak was gevraagd, is zo'n verbod niet ,,onevenredig'' ten opzichte van het doel van bescherming van de volksgezondheid. EU-landen hebben volgens het Hof het recht om giftige, verslavende, nieuwe producten te weigeren.