Remkes: minder hulptaken politie

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) gaat onderzoeken of de in de Politiewet omschreven taak van het bieden van hulp kan worden ingeperkt. Dat moet de politiekorpsen de gelegenheid geven om meer aandacht te besteden aan directe criminaliteitsbestrijding. Remkes zei dat gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de politiebegroting 2005. Hulpverlenende taken moeten dan worden opgepakt door andere partners in het Veiligheidsbeleid, zoals gemeenten en zorginstellingen. Volgens Remkes blijft de 24-uursbereikbaarheid van de politie overeind, maar moet de politie op terreinen waarvoor andere organisaties primair verantwoordelijk zijn, ,,vooral een signalerende en adviserende rol krijgen, zodat zij voldoende toekomt aan haar primaire taken''. Een Kamermeerderheid verzet zich tegen inperking van de hulpverleningstaken van de politie.