PvdA: `Nu luisteren we naar mensen als Dewinter'

Filip Dewinter, de voorman van Vlaams Belang, werd net te woord gestaan op een politiek debat aan de Erasmus-universiteit. ,,Dat is wel eens anders geweest''.

Bijna begon Filip Dewinter te vertellen over zijn `uitwijzingsplannen'. Maar hij had de vraag verkeerd verstaan, de spreker uit de zaal vroeg naar zijn uitbreidingsplannen. Eerder leek het alsof Dewinter voluit bevestigend had geantwoord op de vraag of hij soms van plan was om de islam uit te roeien. Ook die vraag bleek de voorman van de kersverse partij Vlaams Belang niet goed gehoord te hebben. Bij nader inzien wil hij de islam niet uitroeien. Evenmin wil hij zijn activiteiten uitbreiden naar Nederland door bijvoorbeeld met Geert Wilders samen te werken.

Voor het overige was er niets mis met de communicatie tussen Dewinter en zijn gehoor, zo'n 150 studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In een door Sviib, faculteitsvereniging van bedrijfskunde, georganiseerd debat kreeg de Vlaamse politicus volop de gelegenheid om zijn ideeën over migratie en islam te etaleren.

Dat is bij eerdere bezoeken aan Nederland wel eens anders geweest, memoreerde Dewinter. Bert Cremers, fractievoorzitter van de Rotterdamse PvdA, erkende de gewijzigde houding: ,,We hebben geleerd van de opkomst van Fortuyn. Voorheen plaatsten we zulke mensen buiten de discussie, nu luisteren we naar ze.''

Onder de noemer `Nederland in Tweestrijd' debatteerden zes sprekers over de multiculturele samenleving, vrijheid van meningsuiting en het al dan niet samengaan van islam en democratie. De aanwezigheid van Dewinter, wiens voormalige partij Vlaams Blok vorige maand werd opgeheven na veroordelingen wegens racisme, zorgde voor veel veiligheidsmensen en camera's. Wellicht geïntimideerd door deze entourage, lieten de overige sprekers zich reduceren tot bijfiguren in de Filip Dewinter-show.

Het motto van die show ontleende Dewinter aan de door hem bewonderde Ronald Reagan, die immigranten in de Verenigde Staten voorhield: love it or leave it! Dewinter: ,,Aanpassen of terugkeren, zo is het. Migranten dienen te assimileren, ze moeten zich aanpassen aan de Europese leidcultuur. We moeten onze Europese waarden niet alleen durven te verdedigen, maar ook op te dringen.''

Die `leidcultuur', waar Dewinter veelvuldig naar verwees, staat volgens hem voor vier begrippen die van Italië tot Noorwegen worden gedeeld: Rome, Griekenland, Verlichting en joods-christelijke wortels. Omdat de islam geen Verlichting heeft doorgemaakt, is die religie ,,in de Middeleeuwen blijven steken''. Verworvenheden als scheiding tussen kerk en staat en gelijkheid tussen man en vrouw staan onder druk door de komst van de islam en dienen tot het uiterste te worden verdedigd.

Arabist Hans Jansen was het er volledig mee eens: ,,Als Arabische leiders ziek zijn, gaan ze naar Europese ziekenhuizen. Kennelijk vinden ze de Europese cultuur superieur aan de Arabische. Daar sluit ik me bij aan.'' En: ,,In de moslimwereld wordt de dienst helaas vaak uitgemaakt door krankzinnige dictatoren.''

Volgens SP-Kamerlid Agnes Kant ligt de oorzaak van de huidige problemen bij decennialange verwaarlozing van integratie. ,,Wij hadden het vijftien jaar geleden al over verplicht inburgeren, maar toen vond de PvdA nog dat Turks praten moest kunnen.'' LPF-Kamerlid Hilbrand Nawijn, die halverwege arriveerde, beperkte zijn bijdrage tot enkele sneren naar de PvdA en steunbetuigingen aan Dewinter. Juridische acties tegen het Vlaams Blok waren volgens hem het werk van ,,PvdA-rechters, en die kennen we allemaal''.

Weerwerk kreeg Dewinter eigenlijk alleen van de lokale PvdA-man Cremers, daarbij soms gesteund door de zaal. Dewinter: ,,We moeten van knuffelen naar een stok achter de deur, migranten moeten harder hun best doen om werk te vinden.'' Cremers: ,,Er is nog steeds discriminatie. Marokkanen komen niet aan de bak omdat ze Marokkanen zijn.'' De Winter: ,,U voedt het zelfbeklag!'' Cremers: ,,We hebben in deze stad 45 procent inwoners van niet-Rotterdamse komaf. De haven is honderd procent wit. Dat begint nu een probleem te worden voor de haven en dat is goed, zo worden ze gedwongen om te veranderen.''

    • Mark Duursma