Postuum verschenen interview met prins

Prins Bernhard heeft zonder toestemming en buiten medeweten van de regering en koningin Beatrix uitgebreid gesproken met de Volkskrant over zijn verleden.

De serie van negen interviews mocht pas na de dood van Bernhard worden gepubliceerd. Dat is vanochtend gebeurd, nadat de op 1 december overleden prins afgelopen zaterdag was bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft.

In de gesprekken, die Bernhard tussen januari 2001 en juni 2004 met de Volkskrant had, praat de prins over hoe hij een aantal affaires uit zijn loopbaan heeft beleefd. Verder spreekt hij ook over de relatie met zijn vrouw en politici en uit hij felle kritiek op de aanhoudende geruchten die over hem de ronde doen, zoals over buitenechtelijke kinderen, zijn verleden in Hitler-Duitsland en zijn bemoeienissen met internationale politiek en bedrijfsleven.

Bernhard vertelt dat hij twee buitenechtelijke dochters heeft, Alexia (37) en Alicia (ongeveer 50). De verwijdering tussen de prins en zijn vrouw Juliana, veroorzaakt door de affaire met gebedsgenezeres Greet Hofmans in 1956, is volgens hem de verklaring voor Alicia.

Hij benadrukt verder dat hij nooit aanhanger van het nazisme is geweest, hoewel hij toegeeft dat hij op de ledenlijst van de NSDAP voorkomt.

Zijn aandeel in de Lockheed-affaire noemt Bernhard ,,stom''. De prins bevestigt één miljoen dollar ,,commissiegeld'' gevraagd te hebben van Lockheed, maar stelt dat het geld was bestemd voor vrienden.

In zijn dagelijks leven liet Bernhard zich niet tegenhouden door de ministeriële verantwoordelijkheid, waar hij als lid van het koninklijk huis onder viel. Dat blijkt uit enkele anekdotes waarin de prins vertelt hoe hij verzoeken van ministers naast zich neerlegde.

Het interview is, zo schrijft de Volkskrant, door de prins gelezen en geaccordeerd. Historici benadrukten vanochtend dat de interviews niet meer weergeven dan de visie van Bernhard zelf. Dr. H. Wijfjes, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen: ,,Hij was niet iemand die zich in de stukken verdiepte. Hij vertelt alles uit zijn blote geheugen.''

In de Tweede Kamer pleitten D66 en SP naar aanleiding van de ongeautoriseerde gesprekken voor een ,,soepeler omgang'' met de wensen van het koninklijk huis. De Tweede Kamer zou vanmiddag tijdens het begrotingsdebat van Algemene Zaken debatteren over de ministeriële verantwoordelijkheid van premier Balkenende voor de postume uitlatingen van de prins en over de aan de leden van het Koninklijk Huis opgelegde beperkingen.

Vorige week verscheen in weekblad De Groene Amsterdammer ook een interview met Bernhard dat pas na zijn dood gepubliceerd mocht worden.

INTERVIEW VOLKSKRANT pagina 2

HISTORICI pagina 3

HOOFDARTIKEL pagina 9