Irritatie

Het gist in de samenleving. Veel mensen zijn geïrriteerd, over grote problemen en kleine ergernissen. Beschrijf in maximaal 250 woorden waaraan u zich volgend jaar niet meer wilt ergeren, wat nu eens afgelopen moet zijn. Kies bij voorkeur één of twee onderwerpen uit en maak geen lijstjes. Inzenden onder vermelding van naam, adres en woonplaats vóór 20 december 8.00 uur, via e-mail (irritatie@nrc.nl) of per brief naar NRC Handelsblad - Opinie - Irritatie, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Een selectie uit de reacties wordt gepubliceerd in de bijlage Opinie & Debat van 23 december.