Extra veel sport op zestien scholen

Op zestien middelbare scholen kunnen sportieve leerlingen vanaf volgend jaar onderwijs volgen waarbij ze veel met sport te maken krijgen. In de brugklas krijgen ze al vijf uur gymnastiek en ook in andere lessen is meer aandacht voor sport. Volgens de Stichting Netwerk Sport Accent Scholen kunnen leerlingen die dit sportvriendelijke onderwijs volgen gemakkelijk doorstromen naar sportopleidingen als de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) of het CIOS.