Duitsers willen `oud vuil' in Rijn kiepen

Duitsland wil 300.000 kuub met hexachloorbenzeen verontreinigd sediment in de Rijn lozen door het over een stuw te kieperen. Nederland hoopt dat nog te kunnen voorkomen en voert daarover volgende week ambtelijk overleg met de Duitsers om een ,,oplossing'' te vinden. De Rotterdamse haven, waar het vuil uiteindelijk terecht zou komen, heeft aangeboden het afval op de Maasvlakte op te slaan.

,,We staan niet sterk omdat er geen juridische middelen zijn om te verhinderen dat de Duitsers hun bagger over de stuw kieperen'', zegt een woordvoerder van minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat). ,,Maar we proberen er samen uit te komen.''

De waterbeheerder van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg presenteerde onlangs het plan om het verontreinigde sediment `op stroom' te zetten. Het sediment ligt nu voor de stuw bij Iffezheim in de Zuid-Duitse Bovenrijn. Het bevat `oud vuil' dat ooit langdurig is geloosd door een chemische fabriek in de buurt van het Zwitserse Bazel. Hexachloorbenzeen is een giftige en kankerverwekkende stof. De Duitsers willen het sediment als het ware over de stuw bij Iffezheim zetten, met als risico dat dit uiteindelijk in de Rotterdamse haven neerslaat. Het ministerie verwacht overigens niet dat de milieunormen meteen worden overschreden als de vuile bagger in de Rijn terecht komt.

Het Havenbedrijf van Rotterdam heeft aangeboden het sediment op te slaan in de Slufter, het baggerspeciedepot van de haven op de Maasvlakte. Sedimentdeskundige Tiedo Vellinga van het Havenbedrijf: ,,De Duitsers hebben gezegd dat hun huidige depot vol zit. Dat kan geen argument zijn, dus daarom bieden wij aan het sediment tegen kostprijs in de Slufter op te slaan.''

De meest risicovolle locaties met `Altlasten', de historische vervuilingen, in de Rijn zijn de stuw bij Iffezheim en de rivier de Ruhr. Vellinga: ,,Wij moeten in Europa op een andere manier met historische verontreinigingen van de Rijn en andere rivieren om gaan. Het op stroom zetten van 300.000 kuub zwaar vervuild sediment uit een van de meest risicovolle locaties is ongehoord, een verkeerd signaal.''

    • Arjen Schreuder