Duitsers willen afval lozen in Rijn

Duitsland wil 300.000 kuub met hexachloorbenzeen verontreinigd sediment in de Rijn lozen. Nederland hoopt dat te kunnen voorkomen in overleg met de Duitsers. De Rotterdamse haven heeft aangeboden het afval op de Maasvlakte op te slaan.

Pagina 13