CBS: in 2050 30 procent allochtonen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat de de komende jaren de samenstelling van de bevolking flink verandert. Het aandeel allochtonen zal tot 2050 stijgen van 3,1 naar 5 miljoen, terwijl het aantal autochtonen daalt. Het aandeel allochtonen is nu nog 19 procent, in 2050 zal dat 30 procent zijn.

In totaal zal het aantal inwoners in Nederland in de komende jaren niet sterk stijgen. Volgens de laatste bevolkingsprognose van het CBS stijgt het aantal inwoners in de komende dertig jaar maximaal tot 17 miljoen, 800 duizend meer dan nu. Daarna daalt het aantal weer.

Het CBS verklaart de geringe bevolkingsstijging mede door de economische teruggang van de afgelopen tijd. Het aantal geboorten en immigranten daalde door de teruggang fors, terwijl het aantal inwoners dat Nederland verliet sterk steeg. Binnen de groep emigranten worden ook de onvrijwillige landverlaters gerekend die vanwege een strenger uitzettingsbeleid het land moeten verlaten. Het CBS verwacht dat het aantal geboorten de komende jaren blijft dalen.

De vergrijzing neemt in de komende jaren ook flink toe. Nu is bijna veertien procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt en bedraagt dit aandeel 25 procent.

De beperkte stijging van de Nederlandse bevolking zal volgens het CBS op termijn leiden tot krapte op de arbeidsmarkt. Daarom voorspelt het CBS dan ook vraaggestuurde migratie, waarbij met name westerse immigranten wordt gevraagd om deze arbeidsplaatsen in te vullen. Door deze situatie krijgt Nederland in de komende jaren een internationaler gezicht. Er zal meer en meer een mix onstaan van verschillende achtergronden.

Deze laatste bevolkingsprognose is geen grote trendbreuk met de afgelopen jaren. Wel liet het CBS weten dat het opvallend is hoe snel de veranderingen zijn doorgezet.