Bestrijding corruptie door Marcel van Dam 1

Ontroerend te lezen hoe drs. M. van Dam in 1976 op de bres stond ter bestrijding van corruptie. Corruptie betekent bederf. Illegale corruptie is een groot kwaad en dan ook strafbaar. Er is ook een vorm van `legale' corruptie welke even laakbaar en wellicht irriterender is, omdat er niets tegen te doen schijnt. Bijvoorbeeld: je bent lid van de `goede' partij en glijdt, al bulderend tegen het kapitaal, van de ene naar de andere beschermde baan omhoog, zodat je, met niets begonnen, eindigt op een landgoed, ploeterende partijgenoten verre achter je latend. Het bestuursschap van een niet-commerciële omroep schijnt toch ook profijtelijk te kunnen zijn. Och, mocht men de verdrietelijke reclame op beeldbuis en radio verbieden. Verleppende dagbladen zouden terstond opbloeien. Landgoederen voor omroepbazen liggen dan wellicht niet meer in het verschiet. Daar is overheen te komen.

    • Mr L. van Heijningen