Antisemitisme er met de haren bijgesleept

Interessant, dat Jonathan Israel de aandacht vestigt op Pierre Bayle, pleitbezorger van tolerantie (Opinie & Debat, 11 december. Zeer welkom, dat hij het Thatcher-achtige beleid hekelt, op grond waarvan achtereenvolgende kabinetten alleen nog maar oog hebben voor het (in geld) meetbare en voortdurend bezuinigen op alles wat de samenleving de moeite waard maakt. Maar jammer dat Israel zijn betoog ontsiert door het antisemitisme er aan de haren bij te slepen, waarbij hij dan gemakshalve kritiek op (de staat) Israel voor antisemitisme aanziet. Onzinnig is, dat hij Nederland rekent tot de landen die volgens hem door het `nieuwe antisemitisme' zijn overspoeld.

    • E. Voogd