Advies topambtenaren, welvaart voor enkeling

Topambtenaren van de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken adviseren ingrijpende hervormingen van de sociale zekerheid om de economische groei te behouden. Dit bericht verontrust mij. Op belangrijke plaatsen zitten bij de Nederlandse overheid figuren die serieus van mening zijn dat economische groei betekenis heeft, indien belangrijke delen van de huidige en toekomstige bevolking niet meer in de welvaart kan delen. Het is wenselijk ons te beraden in wat voor soort samenleving wij in de toekomst willen leven. Voor mij geldt dat dit een samenleving moet zijn waar sprake is van solidariteit met de zwakkeren. Het primaat van de handel mag niet zover gaan, dat het geluk en welzijn van vele Nederlanders daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Dat is welvaart voor de enkeling. Het zou beter zijn dat de bedoelde topambtenaren zich dit aantrekken en dat zij vertrekken naar één van de vrije handelsnaties waar hun mentaliteit beter past. Het moet dringend anders.

    • Prof.Dr. Anton J.M. Loonen