Verweer directies jeugdgevangenis in open brief

De directeuren van de 15 justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) maken zich ernstig zorgen over de wijze waarop in Nederland het debat over de plaatsing van jongeren in jeugdinrichtingen wordt gevoerd. ,,Wie de berichtgeving volgt, gaat denken dat er een scherpe scheidslijn is tussen criminele jongeren en jongeren die vanwege een beschermingsmaatregel in onze inrichting zitten. De praktijk leert dat die scheidslijn diffuus is'', schrijven de directeuren vandaag in een open brief in de Volkskrant. De directeuren reageren hiermee op het kritische rapport van de Nationale Ombudsman van twee weken geleden. De directeuren wijzen erop dat ook zij zich druk maken over de duur van verblijf in de JJI's. Maar dat komt, stellen de directeuren, omdat er buiten de JJI's te weinig behandelplekken beschikbaar zijn ,,en dat veel behandelplekken de kinderen die bij ons zitten niet willen of kunnen opnemen, zodra het verblijf in onze opvanginrichtingen danwel gespecialiseerde behandelinrichtingen (gesloten en open) niet meer nodig is.''