Sierwater

,,Ik vind het een redelijke vertoning.'' De Bredase wethouder Jacques Niederer keek vorige week erg zuinig, toen hij hoorde dat de gemeenteraad opnieuw wil kijken naar het besluit – twee jaar geleden genomen – om weer water door de binnenstad te laten stromen. ,,Ik ben bezig met het uitvoeren van uw eigen raadsbesluit'', zo hield het voormalige VVD-Kamerlid de raadsleden voor.

De voorbereidingen voor het uitgraven van de haven en het aanleggen van een kunstmatige rivier zijn in volle gang. Over een maand begint de procedure voor de Europese aanbesteding van het project van bijna dertig miljoen euro. Maar op de valreep hebben nu prominente Bredanaars toch weer nieuwe voorstellen gedaan, die de gemeenteraad alsnog met grote interesse bestudeert.

Ter discussie staat vooral de kunstmatige rivier. Breda wilde aanvankelijk het water van de twee rivieren Mark en Aa op natuurlijke wijze de binnenstad in laten stromen. Dat bleek niet haalbaar, vooral omdat een kazerneterrein in de weg ligt. ,,Er zijn geen plannen om dit terrein af te stoten'', zegt een woordvoerder van het ministerie in Den Haag. Besloten werd een rivier verhoogd aan te leggen, met water dat er via een leiding in wordt gepompt. ,,Eftelingwater'', noemen sommigen het denigrerend.

Beeldend kunstenaar Eloi Koreman wil nu dat de gemeente de aanleg van het sierwater uitstelt. ,,Rome is ook niet op één dag gebouwd'', zegt Koreman, die al jaren bij het project is betrokken. Koreman wil wachten totdat het graven van een natuurlijk stromende rivier wel mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer het kazerneterrein vrij komt. ,,Neem geen besluit waar je spijt van krijgt.'' Een natuurlijke verbinding met de rivieren is mooier, vindt Koreman, en bovendien daalt het waterpeil in de Mark bij hoge waterstanden ,,met wel tien centimeter''.

In reactie op het nieuwe plan van kunstenaar Koreman heeft ook Bredanaar Tjerk Westerterp, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, zich in de strijd gemengd. Hij doet het voorstel om het water juist overal, ook in de haven, niet uit te graven maar in betonnen bakken aan te leggen. Die aanleg zou ,,zeven tot tien miljoen'' euro goedkoper zijn. ,,Ik zou mijn plan niet hebben ingediend als de heer Koreman er niet weer over was begonnen'', zegt hij. Wachten tot Defensie het kazerneterrein wil afstoten zal de prijs daarvan alleen maar opdrijven, aldus Westerterp, en dat het waterpeil in een natuurlijk stromende rivier tien centimeter zal zakken, gelooft hij niet. ,,Wishful thinking.'' Dijkgraaf Joseph Vos van het waterschap Brabantse Delta bevestigt dit. ,,We hebben de rivier niet echt nodig om water te bergen.''

De gemeente onderzoekt nu de consequenties van een mogelijke wijziging van de plannen. De ontwerper van het gemeentelijke plan, Henk Krouwel, wijst er wel op dat de aanleg van het sierwater niet verhindert dat er over enkele jaren toch een directe verbinding komt met de echte rivieren. ,,Wij zijn erg benieuwd wat de raadscommissie gaat zeggen.''

    • Arjen Schreuder