Nieuwe uitgave Antwerps Liedboek

Voor het eerst sinds lange tijd is er een integrale versie beschikbaar van het Antwerps Liedboek uit 1544. Dit werk, oorspronkelijk Schoon Liedekens Boeck genoemd, geldt als een van de belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur. De nieuwe uitgave van Lannoo, die vrijdag in Antwerpen werd gepresenteerd, bestaat uit twee delen. In het eerste staan de teksten van de liederen. Deel twee is voor de voetnoten, verklaringen en het nawoord. Er hoort ook een cd bij met een selectie van de liederen. Daarvoor was veel onderzoek nodig, want in het Liedboek staat geen notenschrift – de melodieën werden bekend verondersteld. De onderzoekers hebben voor de noten geput uit geestelijke liederen uit die tijd waarvan bekend is dat ze zijn gebaseerd op wereldlijke muziek.