Kabinet stelt grens aan persfusies

Dagbladuitgevers mogen na een fusie of overname niet meer dan 35 procent van de Nederlandse dagbladenmarkt in handen krijgen. Daarmee wil het kabinet de pluriformiteit van de pers waarborgen en voorkomen dat de `opiniemacht' in een beperkt aantal handen komt.

Dat schrijft staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur en Media) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Uitgevers mogen wel op eigen kracht boven de 35 procent marktaandeel uitkomen, maar niet door een fusie of overname. Drie grote ondernemingen hebben nu het grootste deel van de Nederlandse dagbladenmarkt in handen: de Telegraaf (31 procent), Wegener (28 procent) en PCM (27 procent).

Wegener en PCM hebben vorige week aangekondigd dat ze enkele dagbladtitels in de Randstad willen samenvoegen. Krantentitels als Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad en Haagsche Courant zullen hierdoor verdwijnen.

Van der Laan geeft in haar brief niet aan of daarmee volgens haar mededingingsregels worden overtreden. Dat oordeel laat ze over aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die ook moet gaan controleren of dagbladuitgevers de nieuwe 35-procentsnorm niet overtreden.

Van der Laan heeft verder besloten dat dagbladuitgevers met een marktaandeel tussen de 25 en 35 procent maximaal 50 procent zeggenschap mogen hebben in een commercieel televisiestation. Dat was tot nu toe een derde. Die grens blijft wel gehandhaafd voor dagbladuitgevers die op eigen kracht boven de 35 procent uitgroeien.

Van der Laan wil de beperking niet helemaal opheffen om te voorkomen dat kranten en televisiestations in één hand komen. Wel schrapt ze de bepaling dat dagbladenuitgevers geen meerderheidsbelang in commerciële radiostations mogen bezitten. Volgens haar wordt de pluriformiteit van het radiolandschap voldoende beschermd doordat het aantal etherfrequenties dat een mediabedrijf mag bezitten al gelimiteerd is.

In het rapport over mediaconcentraties dat Van der Laan ruim een jaar geleden naar de Kamer stuurde, was behalve een beperking van de marktaandelen van de dagbladuitgevers ook nog sprake van een inhoudelijke toets op pluriformiteit. Van der Laan schrijft nu echter dat ze, vanwege de grenzen die artikel 7 van de Grondwet aan zo'n toets stelt, hiervan afziet.