Huurplan Dekker is onzalig

Huurders die te veel verdienen in relatie tot de huurprijs van hun woning, moeten meer huur gaan betalen, aldus het commentaar in deze krant van 6 december. De zogeheten scheefwoners moeten, zo valt verder te lezen, hun huurwoning verlaten om plaats te maken voor mensen met lagere inkomens die nu jarenlang op de wachtlijst staan. Echter, de wachtlijsten op de woningmarkt worden alléén opgelost als meer woningen gebouwd worden. Verhogen van de huren leidt, ook volgens de recente CPB-studie, niet tot meer woningen. Meer woningen is de enige oplossing om de overspannen woningmarkt te temmen.

Volgens het commentaar moeten de `scheefwoners' in plaats van te lage huren reële huren gaan betalen. Daarom moet de huurprijsbescherming voor hen worden afgeschaft. In een overspannen huizenmarkt zijn vrije huren geen reële huren. Het enige effect van afschaffen van de huurprijsbescherming van 600.000 woningen in de huidige overspannen markt is, dat de `scheefwoners' hogere woonlasten krijgen. Doorstromen naar een koopwoning zit er voor hen niet in. Een koopwoning is in de meeste grote steden voor iemand met een ruim modaal inkomen onbetaalbaar.

De grootste groep `scheefwoners' zijn huurders die te veel verdienen om huursubsidie te krijgen maar minder dan de ziekenfondsgrens verdienen. Oftewel de (lagere) middeninkomens. Volgens het CPB gaan zij gemiddeld meer dan 30 procent van hun inkomen aan wonen betalen als de plannen van minister Dekker doorgaan. Een gemiddelde eigenhuisbezitter betaalt ruim 15 procent. Wie zijn de mensen achter deze cijfers? Een verpleegster van 37 woont in de Jordaan. Ze heeft een netto-inkomen van 1.250 euro per maand. Ze woont na 13 jaar wachtlijst nu in een huis van 37 m² en een kale huur van 358 euro. De huurprijsbescherming van deze woning wordt dadelijk afgeschaft. Ze hoort volgens de minister en deze krant niet tot de groep lage inkomens die huurprijsbescherming verdienen. Maar een `kale' huur van 600 euro kan zij niet betalen. Ze krijgt vier jaar de tijd om te verhuizen. Ze werkt in Amsterdam, waar moet ze heen?

Er moeten meer woningen gebouwd worden, daar is iedereen het over eens. Dat is de enige manier om de woningmarkt weer in beweging te brengen. Geldgebrek is voor corporaties niet de reden dat ze zo weinig woningen bouwen. Het totale vermogen van de corporaties beloopt inmiddels ruim 36 miljard euro. Waar zij tegen aanlopen is het gebrek aan grond om woningen op te bouwen. Particuliere verhuurders kunnen nu ook al huurwoningen bouwen met huren van meer dan 600 euro in de vrije sector. Daarvoor hoeft de huurprijsbescherming van 600.000 woningen niet voor te worden afgeschaft. De waarde van een woning bepaalt in de plannen van de minister of de huurprijsbescherming verdwijnt. De huren van de huurwoningen in de betere buurten, Vinex-wijken en gemeenten rond de grote steden zullen dus vooral stijgen.

Het is de Haaglanden gelukt de trend van segregatie te keren. In gemeenten als Zoetermeer en Westland is het aantal goedkope woningen gestegen. En in Den Haag zijn meer mensen vastgehouden met een hoger inkomen. Door de voorstellen van dit kabinet zal van een groot aantal huurwoningen in bijvoorbeeld Zoetermeer de huurprijzen vrij worden gegeven. Aldus wordt het prille begin van doorbreken van ruimtelijke segregatie in de knop gebroken.

De middeninkomens worden door de voorstellen van Dekker het hardste getroffen. Ze moeten niet alleen meer huur betalen maar ook meer zorgkosten. Het leidt niet tot meer woningen, maar het leidt wel tot meer ruimtelijke segregatie en angst bij veel huurders. Kortom een onzalig plan, dat geen steun verdient.

Staf Depla is lid van de Tweede Kamer en maakt deel uit van de PvdA-fractie.