HOLLAND SPREEKT EEN WOORDJE MEE

Holland spreekt weer een woordje meer in Brussel. Letterlijk. De afgelopen vijf jaar moest het Nederlandse perscorps in de Europese hoofdstad het stellen zonder Nederlandse woordvoerders bij de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Maar met het aantreden van de Commissie Barroso is er ook weer een Nederlandse porte-parole: Friso Roscam Abbing is benoemd als woordvoerder van de Italiaanse commissaris voor justitie Franco Frattini. Vertrouwd met het werkterrein is Roscam Abbing zeker want hij werkte al als hoofd van de afdeling asiel- en immigratiezaken van het directoraat-generaal waar Frattini nu politiek leiding aan geeft.

Is Nederland nu ambtelijk een beetje goed vertegenwoordigd in de hoogste regionen van het Brusselse bestuur? Op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel vindt men van wel. De 25 kabinetten van de commissarissen tellen in totaal negen landgenoten. Ervan uitgaande dat in totaal 180 posten over 25 landen verdeeld moesten worden, zit Nederland dus ongeveer op het gemiddelde.

Maar het gaat er ook om waar ze zitten. En dan is Nederland nog meer tevreden. Zo is Alexander Italianer, tweede man in het kabinet van voorzitter Barroso. Joost Korte, werd chef kabinet van de Poolse commissaris Hübner die zich met regionaal beleid bezighoudt. Neelie Kroes, die mededinging doet heeft Ben Smulders tot kabinetschef benoemd. Ook nog een andere Nederlander siert haar team op: de op het Nederlandse ministerie opgeleide Ruud Boogert die eerder bij commissaris Frits Bolkestein werkte. De vroegere kabinetschef van Bolkestein, Pim van Ballekom gaat nu aan de slag als lid van het kabinet van de Let Andris Piebals die zich op energiezaken mag gaan storten.

Het kabinet van het door Bolkestein verlaten directoraat Interne Markt telt nog één Nederlander: Peter Kerstens zal de Ierse commissaris Charlie McCreevy terzijde staan. Hetzelfde geldt voor ex commissie-ambtenaar Hiddo Houben die is opgenomen in het kabinet van de Britse commissaris voor handel Peter Mandelson. Tenslotte is er nog Derk-Jan Eppink die de afgelopen vijf jaar als steun- en toeverlaat voor Bolkestein optrad. Hij is ondergebracht bij de Est Siim Kallas, die zich zal gaan toeleggen op fraudebestrijding. Een zuinige Nederlander is daar altijd op zijn plaats, moet men hebben gedacht. (MK)

De Tweede Kamer behandelt deze week de begroting van Algemene Zaken, de wet zorgtoeslag, de najaarsnota,een wijziging van de arbo-wet en de Europese top.

    • Mark Kranenburg