Geestig en taalgevoelig cabaretduo

,,Nee, daar is Van Vleuten dan niet bij'', zegt Erik van Muiswinkel in zijn mobieltje tegen iemand die hem à 4000 euro wil boeken voor een optreden van twintig minuten. ,,We werken niet meer samen.''

Als daarna het gordijn opengaat, blijkt het toneel een antiquariaat voor te stellen. Het eens zo gevierde cabaretduo is gestopt met de theatertournees, zo heet het. Van Muiswinkel, in snel pak, pakt nu de ene na de andere schnabbel aan – vooral zijn imitaties zijn zeer in trek – terwijl Van Vleuten, in tweed en andere bruintinten, zijn boekenliefde botviert. Hij is het, die een eind aan het befaamde duo heeft gemaakt. Voortdurend komt Van Muiswinkel echter bij hem langs.

Antiquariaat Oblomow is het vierde programma van Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten en het eerste zonder strakke verhaalvorm. De bezoeken die Van Muiswinkel aan het winkeltje van Van Vleuten brengt, zijn genoeg aanleiding voor geestig gespierde twistgesprekken tussen de vlotte realist en zijn veel idealistischer ingestelde vriend, die tegenwoordig het liefst verwijlt bij encyclopedische wetenswaardigheden uit vroeger tijden. ,,Hoe het nu is, weet ik niet,'' zegt Van Vleuten, ,,maar vroeger was het beter.'' En ook fulmineert hij tegen de tijdgeest, die geen interesse heeft in mensen die iets weten, maar wel in mensen die iets vinden. De weters worden met de nek aangekeken, de vinders mogen meteen meepraten aan een tv-tafel met wijn en pinda's.

Alles wat hen voor de voeten komt, past in deze opzet – van een verhandeling over de toekomstdromen van Nescio's titaantjes tot en met de weerkerende klacht dat alles steeds maar verandert, zelfs datgene waar niets aan te verbeteren valt. Maar ook speelt Van Muiswinkel een bizarre Chinees, en een overdonderend grappige monoloog over het nieuwe soort boekwinkel, dat zichzelf betitelt als ,,boekencolossarium'' met ,,ruim tien verdiepingen leesbeleving'' en vanzelfsprekend ook een ,,multimediarium'' omvat. En tussen de bedrijven door barsten de twee bovendien los in een paar bijzonder spits geparodieerde zang- en dansnummers in de negentiende-eeuwse operettestijl van Gilbert & Sullivan.

Het is een geacheveerd en taalgevoelig soort cabaret, dat zich niet bekommert om het makkelijk toegankelijke lachwerk dat in het genre hoogtij viert. Liever hebben Van Muiswinkel en Van Vleuten het over hun eigen hobbies en hun eigen fascinaties. Ze werken dus nog steeds samen – en hoe.

Voorstelling: Antiquariaat Oblomow, door Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten. Regie: Kees Prins. Gezien: 11/12. In: Stadsschouwburg, IJmuiden. Tournee t/m 21/5. Inl. 071 5133985, www.erikendiederik.nl

    • Henk van Gelder