Extra geld tegen terrorisme

Het kabinet trekt 125 tot 135 miljoen euro extra uit voor terrorismebestrijding. Dat komt bij de 10 miljoen waarmee het antiterrorismebudget op prinsjesdag werd verhoogd.

Pagina 8