Deel vuurwerkwinkels niet klaar voor verkoop

Veel vuurwerkverkooppunten zijn nog niet klaar met de aanpassingen van de opslagplaatsen. Vooral de certificering van de blusinstallaties geeft problemen.

Polsdikke pijpen, houten panelen en een workmate gijzelen het trottoir van de Utrechtse feestartikelenwinkel Bakker. Binnen heerst een hectische sfeer. Installateurs zweten op de afwerking van vuurwerkkluizen en de sprinklerinstallatie. Eigenaar P. Bakker oogt wat zenuwachtig en verliest de werklieden niet uit het oog. Over een week start de verkoop van keukenmeiden en knalpotten, maar de oude opslagruimte naast zijn feestwinkel is nog steeds niet aangepast aan de nieuwe regels van het Vuurwerkbesluit.

Zijn vrouw reageert laconieker: ,,We zijn er gewoon voor gegaan.'' Elf maanden geleden zijn de eerste vergunningen aangevraagd. Begin november startte de verbouwing. ,,Maar je weet niet waar je aan begint. Er gaan maanden overheen voordat al het papierwerk in orde is.'' Over de nieuwe wetgeving oordeelt ze halfslachtig: ,,De regels zijn aangescherpt en dat is goed. Maar dit gaat wel erg ver.''

De Bakkers hebben doorgezet, omdat ze al 35 jaar veel plezier beleven aan het eindejaarsritueel van de verkoop van vuurwerk. De verwachte extra inkomsten rechtvaardigen de investering van circa 20.000 euro.

Bakker hoort tot de slinkende groep detailhandelaren die dit jaar vuurwerk zullen verkopen. In de stad Utrecht zal naar verwachting het aantal verkooppunten teruglopen van 28 naar een schamele 6. Deze teruggang weerspiegelt een landelijke trend. Volgens H. Jansen, voorzitter van de Adviesraad Brandbeveiliging, waren er in 2002 in totaal 4000 verkooppunten. Tegen het einde van dit jaar zijn er daar naar verwachting nog 1200 van over.

Branchevereniging Consumentenvuurwerk Nederland heeft een waarschuwing doen uitgaan dat veel bedrijven te laat zijn met verbouwingen omdat ze pas dit jaar te horen hebben gekregen aan welke eisen ze moesten voldoen. Het Vuurwerkbesluit, opgesteld naar aanleiding van de Enschedese vuurwerkramp op 13 mei 2000, dateert van maart 2002, maar trad pas na een overgangsfase van een jaar in werking. De vuurwerkbranche heeft 2,5 jaar de tijd gehad om aan de aangescherpte voorwaarden te voldoen.

Het Vuurwerkbesluit stelt vooral bijzondere eisen aan sprinklerinstallaties, omdat ze een beginnende brand adequaat kunnen bestrijden. Een sprinklerinstallatie bestaat uit een stelsel van buizen met op regelmatige afstanden spuitmonden. Bij een automatische sprinklerinstallatie wordt een spuitmond automatisch geactiveerd door een smeltzekering.

Installateurs en inspectiebureaus die de sprinklerinstallaties aanleggen en inspecteren, voelen de hete adem van controleurs van gemeente, provincie en van VROM in hun nek. Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft aan gemeentes en provincies laten weten dat het Vuurwerkbesluit `onverkort' dient te worden gehandhaafd.

In een procedure bij de Raad van State eiste VROM afgelopen week dat de provincie Flevoland 30 ton vuurwerk in beslag moet nemen bij het bedrijf Vuurwerk Meester in Lelystad. Het vuurwerkbedrijf beschikte nog altijd niet over een automatische sprinkler- en brandmeldinstallatie.

Al in oktober bleek uit inspectie door VROM dat de helft van de vuurwerkopslagplaatsen niet aan de veiligheidseisen voldeed. Veertig procent van de verkooppunten overtrad de sprinklereisen uit het Vuurwerkbesluit.

De procedure rond het verkrijgen van vergunningen voor de verkoop van vuurwerk is een kwestie van lange adem voor de vuurwerkverkoper. Kort gezegd komt het er op neer dat er eerst een wettelijk verplicht `programma van eisen' (pve) wordt opgesteld. Dit is een technisch rapport met alle details voor de verbouwing dat door de brandweer moet worden goedgekeurd. Vervolgens kan een erkende installateur aan de slag.

Als de verbouwing achter de rug is, voorziet een inspectiebureau de sprinkler- en brandbeveiligingsinstallatie van een certificaat. Pas als dit door ambtenaren is gecontroleerd, kan de vuurwerkverkoper de felbegeerde vergunning tegemoet zien.

Volgens de Adviesraad Brandbeveiliging is met dit officiële zegel op het Vuurwerkbesluit ,,veel mis''. Milieu- en brandweerambtenaren hebben installaties aangetroffen met certificaties die bij nadere inspectie toch niet aan de eisen bleken te voldoen. Begin december waren 700 verkooppunten gecertificeerd, waarbij in 50 tot 100 gevallen klachten over kleinere en grotere gebreken, aldus voorzitter H. Jansen. De Adviesraad toont zich ,,ernstig verontrust'' en spreekt van ,,schijnveiligheid''.

Zo blijkt bij de firma Dreus van Dijk in Veenendaal een certificaat te zijn afgegeven, terwijl het pve nog niet eens was goedgekeurd door de brandweer. In een brief aan Van Dijk op 18 november schreef de inspectie van de Gemeente Veenendaal, verantwoordelijk voor handhaving en controle: ,,Dit verbaast ons!!''. Vooralsnog liggen de nieuwe vuurwerkkluizen in de garage van Van Dijks `Kabouterwinkeltje' vol met steunstokjes, sierijzerdraad en sparrengroen voor het vervaardigen van kerstdecoraties.

Ook bij rijwielhandelaar Van Voorthuizen in Renswoude, al 39 jaar een verkooppunt, is het eerste certificaat afgekeurd omdat er `slordigheden' in voorkwamen. In Appingedam is een onjuist geval van certificering ontdekt. Volgens coördinator vuurwerkbesluit van de provincie Groningen, J. Dubbelman, betreft het een incident. Hij gelooft niet dat er sprake is ,,van ernstige tekortkomingen van gecertificeerde sprinklers.''

    • Niek Pas