China belast uitvoer textiel na oproep EU

China zal belasting gaan heffen op de export van sommige soorten textiel. De Europese Unie riep China vorige week op tot terughoudendheid bij de vrije uitvoer van textiel na 1 januari 2005. Tegelijkertijd wil de regering-Bush nieuwe belemmeringen opwerpen voor de invoer van Chinees textiel in de VS.

De Chinese maatregel werd vandaag gemeld door de Engelstalige Chinese krant China Daily op gezag van de woordvoerder van het ministerie van Handel, Chong Quan. Niet duidelijk is wanneer de heffingen ingaan, en voor welke producten de heffingen precies gaan gelden. Wel zal het gaan om een heffing die gebaseerd is op de kwantiteit van de te exporteren goederen, niet om hun prijs.

De Europese Unie heeft vorige week aan China gevraagd om terughoudend te zijn met de export van textiel als op 1 januari de internationale textiel-overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie WTO afloopt. Met het aflopen van dat akkoord verdwijnen alle quota's die voorheen van toepassing waren op textiel uit de wereld. Vooral de Verenigde Staten maar ook de Europese Unie zijn bang om daarna overspoeld te worden met goedkoop Chinees textiel. De EU heeft bovendien haar zorg uitgesproken dat een te grootschalige Chinese export de nog zwakke textielindustrie in kleinere ontwikkelingslanden zoals Bangladesh volledig van de kaart veegt.

China stelt dat de maatregelen vooral bedoeld zijn om de export van kwalitatief hoogwaardig textiel te bevorderen. China wil met de maatregel niet alleen een geruststellend signaal afgeven aan de VS en Europa, het land is ook bang dat een te sterke prijsconcurrentie aan de onderkant van de Chinese exportmarkt uiteindelijk leidt tot een koude sanering van de sector. China produceerde in 2003 17 procent van al het textiel ter wereld, volgens voorspellingen van de WTO kan dat binnen een paar jaar oplopen tot 50 procent. Tot zover onze correspondent.

De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal meldde vanmorgen dat Washington in weerwil van het WTO-akkoord vandaag nieuwe beperkende maatregelen zou afkondigen tegen de verwachte toename van de invoer van textiel uit lagelonenlanden, waaronder China. Amerikaanse textielproducenten hebben hier op aangedrongen. Maar verscheidene Amerikaanse winkelketens, waaronder J.C. Penny en Liz Claiborne, proberen via de juridische weg te verhinderen dat de nieuwe maatregelen van de Amerikaanse regering in werking treden.