Webcongres is verdeeld over Turkije en de EU

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres bogen zich over de stelling: De EU moet voorlopig geen onderhandelingen beginnen met Turkije over toetreding. Voor-en tegenstanders hielden elkaar met allebei 46 procent in evenwicht.

Oneens

Roel Hogervorst, Gouda: ,,Een `Europees' Turkije (stabiel, democratisch, welvarend, niet-corrupt) is een groot voordeel voor Europa. De beste manier om de Turken aan te zetten hun land in deze zin te hervormen, zijn onderhandelingen over toetreding. Hierbij moet Europa natuurlijk wel flink blijven: als Turkije niet aan alle eisen voldoet, dan ook geen toetreding.''

Tjakke Schuringa, Amstelveen: ,,Nu vlak voor het te nemen besluit moet Europa op koers blijven en niet allerlei argumenten er met de haren bij slepen om Turkije af te wijzen.''

Arnold Kok, Den Haag: ,,Als Turkije op zichzelf teruggeworpen wordt, is het afwachten wat daar de consequenties van zullen zijn. Waarom dit land geen kans geven, terwijl binnenkort het meest corrupte land van Europa zonder slag of stoot tot de EU wordt toegelaten?''

Holly Moors, Haren: ,,Er wonen inmiddels zoveel Turken in Europa dat Turkije alleen daarom al een Europees land genoemd zou kunnen worden.''

Bas Boorsma, Bussum: ,,Het buiten de deur houden van Turkije ondergraaft de modern en seculiere politieke entititeiten in Turkije, maar ook in andere islamitische landen die in Turkije een voorbeeld kunnen vinden van een islamitisch economisch succesvol land. Afwijzing van Turkije als een mogelijk lid van de EU zal het cynisme in de islamitische wereld doen groeien.''

Piet Vernooy, Amsterdam: ,,Waarom het corrupte Roemenië wel toelaten en Turkije dat zo hard werkt niet? Waarom flirten met de currupte machthebbers in Oekraïne in plaats van toezeggingen aan Turkije nakomen?''

Vincent van Gerven, Voorburg: ,,Ieder land dat aan de financiële en economische eisen van de EU voldoet dient onderhandelingen te kunnen beginnen. Het niet voeren van gesprekken met Turkije kan leiden tot het in de kaart spelen van extremistische krachten daar.''

Jan-Rutger Schrader, Enschede: ,,Turkije is dankzij Atatürk de enige moderne islamitische staat ter wereld. Onderhandelen over toetreding tot de EU is dé manier voor het Westen om Turkije te helpen met deze modernisering.

Eens

André van Schie, Utrecht: ,,Turkije hoort niet bij Europa, ik begrijp dat er verwachtingen zijn gewekt, en dat is jammer. Turkije is op de goede weg en kan een goede partner van Europa blijven, met of zonder verdrag. Sociaal, cultureel en geografisch past het land niet bij onze regio en dus ook niet bij onze Unie.''

Willem van Hoorn, Oegstgeest: ,,Europa moet niet puur uit economische motieven met Turkije gaan onderhandelen. Eerst de moraal dan het eten. Noch de Verlichting, noch de industriële revoluties zijn echt tot Turkije doorgedrongen. De ontwikkelingsachterstand ten opzichte van Europa bedraagt meer dan een halve eeuw. Laat Turkije het voortouw nemen in de sociale en economische ontwikkeling van de haar omringende landen.''

Willem Eppink, Nijmegen: ,,De culturele verschillen zijn te groot, wat zich nu al wreekt waar kerk en staat gescheiden zijn. Evenmin is bekend wat voor onderhuids fundamentalisme Europa binnenhaalt, met alle risico's van dien. De islam roert zich in ongunstige zin op vele plaatsen in de wereld. Zolang dat geloof niet openstaat voor kritiek, past het niet in een wereld die recent en na veel inspanningen het calvinisme heeft weten af te schudden.''

J.W. Egtberts, Duiven: ,,De EU is bedoeld als `Europese' gemeenschap, Turkije is Oost-Aziatisch. De EU heeft haar handen vol aan interne perikelen.''

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,Naast culturele en politieke zijn er ook economische onverzoenbaarheden. Echt, het is te veel gevraagd van de overige EU-partners om Turkije op dit moment binnen te halen. Ik twijfel of een referendum hierover in Nederland een meerderheid zou halen. Het moet afgelopen zijn met de fait-accompli-politiek van de EU.''

Gerard Blok, Nijverdal: ,,Turkije verschilt alleen cultureel al zo erg dat ik het economische deel niet eens wens mee te nemen. Nog steeds worden mensenrechten structureel geschonden en zolang die situatie blijft heersen moet je helemaal niet wensen om Turkije Europees te maken. Turkije economisch sterker maken om het Midden-Oosten te ontwikkelen lijkt me meer voor de hand liggen.''

Wim Guiking, Leiden: ,,'t Is gewoon geen deel van Europa. Heeft een behoorlijk andere cultuur, een andere geschiedenis, andere gevoelens. Maar de EU mag er veel voor overhebben om nu eens en voor altijd de beste vrienden te worden. Het gaat dan om een voorkeurstatus die voor meer van `onze' buren zal kunnen gelden.''

Leo van Lier, Eindhoven: ,,Staat en godsdienst dienen in Turkije gescheiden te zijn, zoals in de rest van de EU. De schending van de mensenrechten en Cyprus zijn echte tegenargumenten. De EU kan niet toestaan dat een land een ander land gedeeltelijk bezet, eenzijdig een internationaal niet erkende republiek uitroept en dit instandhoudt met 30.000 militairen op totaal 800.000 inwoners. Pas als dit is opgelost, kunnen de onderhandelingen beginnen.''