Vrouwen waarderen verzorging van kinderen niet

Het verzorgen van kinderen behoort tot de minst aantrekkelijke taken die vrouwen met een baan in de loop van een dag moeten uitvoeren. Alleen forensen en huishoudelijke karweitjes zijn nog minder geliefd. Seks (`intieme relaties') wordt het meest gewaardeerd. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 909 vrouwen volgens een nieuwe psychologische methode die speciaal is gericht op de waardering voor dagelijks ervaringen. (Science, 3 dec).

De lage waardering voor kinderverzorging is verrassend, omdat de omgang van kinderen op lijst van favoriete bezigheden van mensen in psychologisch onderzoek doorgaans hoog scoort. De directe vraag naar de waardering van een activiteit levert volgens de onderzoekers echter vaak geen reële inschatting op(`de kinderen hebben de nachtrust verstoord'), maar sociaal wenselijke antwoorden en generieke oordelen die op een vaste overtuiging zijn gebaseerd (`ik houd van mijn kinderen').

Om een reële inschatting te maken van de `emotionele kwaliteit' van hun leven liet psychoog – en Nobelprijswinnaar economie – Daniel Kahneman (Princeton University) de vrouwen een reconstructie maken van de voorgaande dag. Hen werd gevraagd de afgelopen 24 uur als een film aan zich voorbij te laten trekken en de dag op te delen in verschillende episoden. De vrouwen mochten de activiteit in elke episode waarderen (met een cijfer van 0 tot 6) en benoemen (waarna de onderzoekers ze onderbrachten in 24 categorieën).

In tegenstelling tot de kinderzorg blijken mensen de omgang met familieleden juist meer te waarderen dan uit eerder wetenschappelijk onderzoek was gebleken. De onderzoekers concluderen voorts dat persoonlijke kenmerken zoals een weinig enthousiaste instelling en slaapgebrek een doorslaggevende invloed hebben op de waardering van dagelijkse activiteiten. Algemene levensomstandigheden zoals het inkomen, al dan niet getrouwd zijn of de mate waarin de vrouwen zich zeker voelen van hun baan hebben juist een relatief kleine invloed. Dit resultaat strookt met eerdere grootschalige welzijnsonderzoeken die laten zien dat veranderingen in bepaalde levensomstandigheden weinig invloed hebben op het welzijn van mensen. Zo heeft in ontwikkelde landen een grote toename in het reële inkomen de afgelopen vijftig jaar niet geresulteerd in een groei van de waardering die mensen toekennen aan hun leven.

    • Michiel van Nieuwstadt