Vrijspraak voor Cor Boonstra

Cor Boonstra is in hoger beroep vrijgesproken van handel met voorkennis. Het gerechtshof oordeelde dat de ex-Philips-topman geen misbruik maakte van voorkennis toen hij aandelen Endemol kocht.

Wel kreeg Boonstra een boete van 135.000 euro voor het verzwijgen van handel in aandelen en obligaties in Ahold, toen hij daar commissaris was.

De gewezen bestuursvoorzitter had deze transacties in 2000 moeten melden bij de beurstoezichthouder AFM.

Het oordeel van het gerechtshof, gisteren in Amsterdam uitgesproken, komt overeen met de uitspraak die de rechtbank in het voorjaar van 2003 deed. De motivering van het hof is echter milder dan die van de rechtbank een jaar geleden.

Het openbaar ministerie (OM) verdacht Boonstra van voorkennis bij de aankoop van aandelen Endemol in maart 2000. Enkele dagen nadat Boonstra de aandelen had verworven, werd bekend dat het Spaanse Telefónica een bod uitbracht op het entertainmentconcern en schoot de beurskoers van Endemol omhoog. Boonstra had in die periode een relatie met Sylvia Tóth, die commissaris was bij Endemol.

De oud-bestuursvoorzitter van Philips heeft altijd ontkend dat zijn toenmalige vriendin hem heeft getipt. Boonstra zegt dat hij speculeerde op een overname van Endemol door World Online, het internetbedrijf dat in 2000 met veel tamtam naar de beurs ging.

De rechter vond vorig jaar het tijdstip van de transacties in Endemol, dat Boonstra zelf het initiatief nam en dat hij zijn bankier om discretie vroeg, opmerkelijk. Het gerechtshof rept hier niet van. Het hof constateerde dat ,,met name niet is komen vast te staan dat de verdachte over voorwetenschap heeft beschikt, en zo ja, welke''.

Ook in de Ahold-zaak was de formulering van de rechtbank aanzienlijk ,,heftiger'' dan het hof, zoals J. Italianer, Boonstra's advocaat, het typeerde. Wel stelde het hof dat Boonstra als commissaris bij Ahold een voorbeeldfunctie had, die hij niet juist heeft ingevuld door zijn effectenhandel niet te melden. ,,Het vertrouwen in de integriteit van de handel in effecten is daardoor ernstig geschaad.''

Een woordvoerder van justitie zei het oordeel ,,ten zeerste te betreuren''. ,,We hadden wel een hoopje dat het goed zou gaan.'' De uitspraak van het hof bewijst volgens het OM hoe moeilijk het is voorwetenschap hard te maken. Justitie moet nog besluiten of zij in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

Boonstra heeft weinig behoefte in cassatie te gaan, zegt Italianer. ,,De heer Boonstra wil dit boek zo snel mogelijk sluiten.'' Volgens de advocaat is zijn cliënt ingenomen met de uitspraak. Ook de advocaat zelf toonde zich tevreden, hoewel Boonstra wederom een boete kreeg. ,,Het ging ons niet om de hoogte van de boete, maar om de overweging'', zegt Italianer.