Verhuur en WAO

Al enige jaren heb ik een WAO-uitkering. Ik ben voor 100 procent afgekeurd. Na het overlijden van mijn vader ontving ik mijn erfdeel en nu mijn zoon gaat studeren, kocht ik voor hem een etage. Omdat deze ruimte biedt aan meerdere personen, bood hij twee vrienden een kamer te huur aan. Moet ik de huur opgeven als inkomsten? Zo ja, wordt de huur afgetrokken van mijn WAO-uitkering?

(V. E.)

Het huis waar uw zoon in woont valt in uw box 3 en is belast met de jaarlijkse 1,2 procent heffing. Daar staat tegenover dat de huur die hij u betaalt niet wordt belast en evenmin wordt afgetrokken van uw WAO. De huur die uw zoon vangt is bij hem evenmin belast.

    • Adriaan Hiele