Verdragen over klimaat ongewenst

De Verenigde Staten zullen ook in de toekomst niet deelnemen aan een klimaatverdrag zoals dat van Kyoto. Dat heeft James Connaughton, de hoogste milieu-adviseur van president George Bush, gezegd.

In een telefonisch vraaggesprek zei Connaughton gisteravond dat het Kyoto-protocol over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die mogelijk bijdragen aan het opwarmen van de aarde ,,onmogelijke doelen'' stelt. Amerika zal aan een dergelijke aanpak niet meewerken, aldus Connaughton. Nu niet, en in de toekomst niet.

De afgelopen week en volgende week zijn de landen van de Verenigde Naties bijeen in Buenos Aires voor een klimaatconferentie. De conferentie staat in het teken van de definitieve inwerkingtreding van het Kyoto-protocol in februari volgend jaar. In het protocol zijn afspraken gemaakt over de wereldwijde terugdringing van broeikasgassen met 5,2 procent in 2012 ten opzichte van het ijkjaar 1990. Broeikasgassen dragen volgens de meeste wetenschappers bij aan het opwarmen van de aarde, waardoor gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt, weerpatronen veranderen en ecosystemen verstoord raken. De VS, verantwoordelijk voor ruim eenderde van de uitstoot, heeft het protocol niet geratificeerd.

President Bush zei vrijwel meteen na zijn aantreden in 2001 dat het Kyoto-protocol een te dure oplossing voor het klimaatprobleem is. Hij kiest een andere benadering waarbij veel geld wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De markt bepaalt dan welke technologieën het halen, en hoe snel dat gebeurt. Zo investeert Amerika twee miljard dollar in onderzoek naar schone-kolen-technologie. Kolencentrales stoten nu nog veel kooldioxide uit. In de toekomst zullen snel groeiende economieën als China en India veel centrales bouwen die kolen verbranden, omdat de landen enorme reserves van deze grondstof hebben. Amerika hoopt zijn technologie daar te kunnen verkopen.

De VS streven volgens Connaughton naar vormen van tijdelijke samenwerking die het klimaat ten goede komen en liefst ook een praktisch doel hebben. Zo kondigde Amerika deze zomer een internationaal initiatief aan om methaan op te vangen boven vuilstortplaatsen, ondergrondse kolenmijnen en pijpleidingen voor olie en gas. Het methaan wordt gebruikt als schone brandstof. Aan het initiatief doen naast Amerika onder meer China, India, Italië, Japan, en Groot-Brittannië mee. Zestien procent van alle broeikasgas is methaan, maar de werking ervan is veel krachtiger – het houdt warmte beter vast – dan van kooldioxide.

,,Kyoto gaat alleen over langetermijndoelen. Maar als ik kijk naar ontwikkelingslanden dan willen die snelle oplossingen'', zegt Connaughton. Landen als China en India willen volgens hem snel meer energie, die betaalbaar en ook schoon is. Want in veel grote steden in bijvoorbeeld Azië is de lucht ernstig vervuild. Connaughton: ,,Wij bieden kortetermijnoplossingen voor dat probleem.''

    • Marcel aan de Brugh