Tantes geld

Vorig jaar overleed de enige tante van mijn echtgenoot. Zij had geen kinderen, was al tien jaar weduwe en liet 500.000 euro na. In haar testament bedacht zij, behalve legaten aan liefdadigheidsinstellingen, haar zuster, haar neef, de echtgenote van de neef en de twee kinderen van de neef. Had ze dat maar anders gedaan, want nu zijn we gemiddeld 45 procent successiebelasting kwijt. Zijn wij verplicht om het geld dat onze minderjarige kinderen erfden aan hen uit te betalen? En zo ja, hoe kunnen we dat het beste doen? Wij willen graag dat ze de erfenis gebruiken voor hun studie of voor een eigen huis. Maar als wij dat geld (25.000 euro per kind) op een gewone rekening zetten, kunnen zij dat over de balk gooien wanneer zij meerderjarig zijn. Hoe voorkomen we dit? Het gaat er niet om zo veel mogelijk rendement te behalen.

(V. ter K.)

Als de erflater geen beperkingen aan haar legaat stelde, kunt u formeel niets doen, want het geld is van uw kinderen. U mag er alleen als een rentmeester op passen. Ze krijgen het toch een keer in handen en kunnen er dan mee doen wat ze willen. Het enige wat helpt, is een goede financiële opvoeding.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele