`Scholen ontvingen 3,7 miljoen te veel'

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft ten onrechte 2,2 miljoen euro ontvangen aan overheidsbekostiging. De hogeschool heeft zich in de periode 1999-2002 schuldig gemaakt aan onregelmatigheden rond de inschrijving van studenten. Bij Avans Hogeschool zijn onregelmatigheden gecontateerd ten bedrage van 1,3 miljoen euro, bij Hogeschool Zuyd voor 151.021 euro. In totaal gaat het om een bedrag van 3,7 miljoen euro, dat moet worden teruggevorderd door het ministerie.

Dat concludeert de commissie-Schutte in een tussenrapportage die gisteren naar staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) is gestuurd. De commissie doet in opdracht van het ministerie van Onderwijs onderzoek naar de hbo-fraude. Dit betreft misbruik van overheidsbekostiging in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs door onjuiste inschrijvingen van studenten. Instellingen ontvingen rijksbijdragen voor studenten die verkeerd stonden ingeschreven, slechts kortlopende cursussen of helemaal geen onderwijs volgden. In april van dit jaar concludeerde de commissie al dat er voor 58,4 miljoen euro ten onrechte door het ministerie is betaald aan instellingen. Terugvordering van dit bedrag is problematisch door juridisch verweer.

M. Wintels, bestuursvoorzitter van de HAN, betwist dat er sprake is van onregelmatigheden. ,,Onderzoeksaccountant Deloitte heeft geconstateerd dat er niets mis was, zij hebben geen zogenoemde rode casus kunnen vinden. Tot onze grote ergernis heeft de commissie de Deloitte-brief verwijderd uit onze reactie op hun rapport van bevindingen. Van die 2,2 miljoen is 64.000 juist, dat was een administratieve vergissing. Ik weet zeker dat het ministerie de rest niet zal terugvorderen.'' De 64.000 euro is volgens Wintels teveel ontvangen door studenten bedrijfskundige informatica in te schrijven bij de beter gehonoreerde opleiding hogere informatica. Wintels: ,,De commissie brengt echter niet het verschil in rekening, maar het hele ontvangen bedrag van drie ton. Dat is tekenend voor hun werkwijze.'' HAN-voorzitter Wintels heeft zich de afgelopen periode in de media gekeerd tegen de zijns inziens te diepgravende aanpak van de commissie-Schutte.

Voor zeven instellingen, zes hogescholen en een ROC, was het onderzoek in april nog niet afgerond. Over vier van deze instellingen heeft de commissie gisteren een tussenrapportage gepubliceerd, die in drie gevallen slechts het jaar 1999 betreft. De Hogeschool van Amsterdam was aanvankelijk voor het jaar 1999 aangeslagen voor 360.000 euro, maar na hun verweer is de commissie daar op teruggekomen. De aanvullende rapportage voor Avans, Zuyd en HvA, en de rapportage over Hogeschool InHolland, Fontys Hogescholen en ROC Nova College worden in februari 2005 verwacht. Dan kan het omvangrijke onderzoek naar de hbo-fraude worden afgesloten.