Raadsleden Enschede slaan alarm

De raad van Enschede sluit niet uit dat de explosies bij het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks, op 13 mei 2000, versterkt zijn doordat de brandweer met water het vuur in de opslagbunkers heeft proberen te blussen.

In een gisteren verstuurde brief aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken eisen de raadsfracties opheldering over de risico's van het blussen van vuurwerkbranden met water. Ook wil de Enschedese gemeenteraad weten of het verstandig is om in Nederland vuurwerkbunkers te voorzien van water-sprinklerinstallaties. In het nieuwe vuurwerkbesluit, dat is opgesteld na de vuurwerkramp in Enschede, is bepaald dat alle vuurwerkopslagplaatsen in Nederland moeten zijn voorzien van sprinklers. Deze eis is, na een overgangsperiode, deze jaarwisseling voor het eerst van kracht.

De Enschedese politici willen daarnaast weten of de brandweer rekening heeft gehouden met de aanduiding op de bunkers van S.E. Fireworks dat er ontplofbare stoffen lagen opgeslagen. Onderzoeken die tot dusver zijn verricht, geven volgens fractievoorzitter M. van Hees van de PvdA-fractie in de Enschedese gemeenteraad ,,geen eenduidig antwoord'' op de vraag of water een brand met vuurwerk verergert. Veel vuurwerk, ook van S.E. Fireworks, bevat magnesium, wat bij aanraking met water tot een heftige chemische reactie kan leiden.

De commissie-Oosting, die onderzoek heeft gedaan naar de vuurwerkramp, heeft de brandweer op dit punt geen verwijten gemaakt. Verschillende onderzoeksinstanties hebben geconcludeerd dat de explosies bij S.E. Fireworks zijn veroorzaakt doordat de opslagbunkers niet aan de veiligheidseisen voldeden en er te veel en te zwaar vuurwerk lag opgeslagen.

De Enschedese gemeenteraad zegt in de brief aan Binnenlandse Zaken niet uit te sluiten dat ,,een aanvulling op het rapport-Oosting of bijstelling van de regels inzake vuurwerkopslag, inzetinstructies en brandbestrijding'' noodzakelijk is. Volgens raadslid Van Hees moet een vergelijking met de regelgeving in omliggende landen uitwijzen of het beter is om vuurwerkbranden uit te laten branden in plaats van te blussen met water.

De raad reageert op vragen en veronderstellingen die de afgelopen maanden in Enschede over dit onderwerp boven zijn komen drijven. Hierdoor is ,,de nodige onrust'' ontstaan. Wie de kwestie aanhangig heeft gemaakt, willen de Enschedese politici niet zeggen. De beantwoording van vragen in de gemeenteraad door burgemeester J. Mans ,,heeft niet kunnen voorkomen dat gevoelens van onrust worden versterkt en argwaan wordt gewekt''. In de brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt ,,volstrekte helderheid'' geëist. ,,Het gaat ons niet zozeer om het feit of er destijds bij S.E. Fireworks fouten zijn gemaakt, maar om de huidige risico's van het blussen van vuurwerkbranden'', zegt Van Hees namens alle fracties in de Enschedese gemeenteraad.

De brandweer van Enschede wil niet reageren. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) stelt dat de brandweer bij het blussen van de brand bij S.E. Fireworks juist heeft gehandeld en dat er geen aanleiding is de blusinstructies opnieuw tegen het licht te houden. Bij de Enschedese vuurwerkramp kwamen 22 mensen om, onder wie een aantal brandweerlieden. De oorzaak van de brand is nooit duidelijk geworden. De Enschedeër André de V. is in hoger beroep vrijgesproken van brandstichting.