Protocol moet doden voorkomen

Het IOC stelde gisteren een protocol op dat wereldwijd het plotseling overlijden van atleten moet helpen voorkomen. Verantwoordelijk cardioloog Meijboom over de resultaten: ,,De Amerikanen wilden geen cardiogram.'

In Lausanne loopt cardioloog Erik Meijboom hoorbaar te wapperen met het zojuist behaalde resultaat van twee dagen onderhandelen. De medische commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is eruit, zegt Meijboom nog enigszins verhit aan de telefoon: ,,De wereldwijde richtlijnen om het overlijden van atleten al gevolg van hartproblemen te voorkomen, zijn er nu.''

Is sport echt zó ongezond?

,,Helemaal niet. Maar als je een reeds tevoren bestaand hartprobleem hebt zijn er wezenlijke risico's bij het beoefenen van sport.''

Meijboom leidde de bijeenkomst in Lausanne, waarbij naast IOC-vertegenwoordigers delegaties van de wereldvoetbalbond FIFA en de wielrenunie UCI aanwezig waren. Meijboom, werkzaam in het universiteitsziekenhuis van Lausanne, ontdekte dat er onder jonge sporters opvallend hoge sterftecijfers bestaan. Ieder jaar gaan van elke 100.000 sporters onder de 35 jaar er twee plotseling dood – drie keer vaker dan onder mensen die niet aan sport doen. In 90 procent van de gevallen zijn hartproblemen de oorzaak.

Welke hartproblemen zijn bij uitstek riskant voor sporters?

,,Een aangeboren afwijking aan de hartspier. Een abnormaal aangelegde kransslagader. Of een aanleg voor hartritmestoornissen.''

Zijn al die afwijkingen bij voorbaat vast te stellen, voor wie overweegt aan sport te doen?

,,Nee, maar met goede screening kun je wel een eind komen. Vandaar het protocol dat we daarvoor nu hebben opgesteld.''

Wat schrijft het IOC-protocol voor?

,,Een onderzoek dat bestaat een anamnese (een vragenlijst over het fysieke welbevinden, red.), een familie-anamnese, een lichamelijk onderzoek en een cardiogram.''

Wie moeten zo'n onderzoek volgens de medische commissie van het IOC gaan doorlopen?

,,Alle mensen die zich als atleet beschouwen. Dat zijn volgens onze definitie mensen die in georganiseerd verband meedoen aan een competitieve sport.''

Eind november overleed plotseling een veertienjarig jongetje op een Brabants voetbalveld. Zou hij daar ook bij hebben gehoord?

,,Wij denken nu aan topsporters. Maar dit protocol gaat zeker ook niet alleen over olympische sporters. Wat het IOC betreft is dit een wereldwijde aanbeveling. De KNVB zou dus kunnen besluiten het protocol tot op zekere hoogte in te voeren – maar dat is niet aan ons.''

Een hartonderzoek zou wel een vereiste voor deelname aan de Olymische Spelen kunnen worden?

,,Dat zou kunnen, maar dat is ook niet aan ons. Dat moeten de politici hier beslissen. Ik heb hier in de wandelgangen wel gehoord dat de wereldvoetbalbond FIFA naleving van ons protocol voorwaarde zou willen maken voor deelname aan het WK van 2006.''

En de wielrenunie UCI?

,,Daar hebben ze al richtlijnen die veel verder gaan dan de onze.''

Waren er punten in het protocol waarover de medische comissie van het IOC nog speciaal heeft gebakkeleid?

,,De Amerikanen willen liever geen cardiogram. Dat heeft een juridische achtergrond. Amerikanen vrezen al snel voor de rechter gesleept te worden – en hoe minder je dan tevoren vastlegt, hoe minder kans dat je gesued wordt. Ze onderschrijven dit protocol, maar ik betwijfel of het cardiogram er in Amerika zelf doorkomt.''

Opvallend, voor zo'n sportland. Hoeveel sterfgevallen zou het kunnen schelen?

,,Ik heb de precieze aantallen nu niet paraat. Maar uit de VS kwam zeker een aanzienlijk deel van de ruim 1.090 overleden sporters die ik telde.''