Powell: Handhaaf wapenembargo tegen China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell heeft de Europese Unie gisteren op het hart gedrukt haar wapenembargo tegen China te handhaven. ,,Het moet volgens ons van kracht blijven tot de problemen met de mensenrechten in China zijn opgelost'', zo hield Powell zijn Nederlandse collega Bot, thans voorzitter van de Raad van Ministers van de EU, voor.

Na de EU-China-top in Den Haag van woensdag had premier Balkenende aangegeven dat de EU streeft naar afschaffing van het embargo. Hij zei het mogelijk te achten dat het embargo al binnen een half jaar zou worden opgeheven. In plaats daarvan moeten de lidstaten van de EU volgens hem overeenstemming zien te bereiken over een gedragscode, die eveneens bepaalde waarborgen biedt op het terrein van de mensenrechten. Bot onderstreepte gisteren van zijn kant dat het definitieve besluit over het einde van het embargo nog niet is genomen.

Ook in Nederland bestaat er veel verzet tegen een opheffing van het embargo. De Tweede Kamer heeft eerder dit jaar uit zorg over de toestand van de rechten van de mens in China met algemene steun een motie aanvaard tegen opheffing.

Op een andere brandende kwestie binnen de EU – de vraag of er onderhandelingen moeten worden geopend met Turkije over een volwaardig EU-lidmaatschap – wilde de Amerikaanse minister niet ingaan. ,,Ik wil daar niet over speculeren. Dat is aan de EU om te besluiten'', aldus Powell. Bij andere gelegenheden hebben de Amerikanen er geen geheim van gemaakt nadrukkelijk voor een Turkse toetreding tot de EU te zijn. Het besluit hierover van de Europese regeringsleiders moet volgende week op een top in Brussel vallen.

Powell was gisteren in Den Haag voor het periodieke overleg tussen de EU en de VS. Naar verwachting was het zijn laatste bezoek aan de Europese Unie in zijn huidige hoedanigheid. Powell wordt volgende maand als minister van Buitenlandse Zaken afgelost door de nationale veiligheidsadviseur Condoleeza Rice.

Bij zijn afscheid toonde Powell zich complimenteus over het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Hij had lovende woorden voor ,,het leiderschap van Nederland en de uitstekende organisatie van het voorzitterschap''. Op hun beurt hadden Bot en de EU-buitenlandcoördinator Solana warme woorden voor Powell, die veel krediet geniet bij de meeste van zijn Europese collega`s.