Populaire kinderen blijven op school minder vaak zitten

Kinderen die populair zijn onder klasgenootjes doen het goed op school. Ze blijven minder vaak zitten en zakken minder vaak af naar lagere onderwijstypes. Dat concludeert Miranda Lubbers op grond van een onderzoek waarop zij donderdag is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lubbers liet 20.000 kinderen die in 1999 voor het eerst naar de middelbare school gingen vragen beantwoorden als `wie vind je aardig' en `met wie spreek je af na school'. In klassen van gemiddeld 25 leerlingen werden de populairste kinderen door klasgenoten 9 à 10 keer genoemd en de minst populaire niet één keer.

Lubbers vond dat populaire kinderen (een standaardscore boven het gemiddelde) in het eerste en het tweede schooljaar 25 procent minder kans hadden om te blijven zitten en 15 procent minder kans om te verdwijnen naar een lager schooltype. Daarentegen vond zij nauwelijks een verband tussen populariteit en rapportcijfers (voor Nederlands en Wiskunde).

Lubbers: ``Het lijkt erop dat de populariteit vooral van belang is voor leerlingen die qua prestaties toch al aan de onderkant zitten. Voor de goede leerlingen zijn mogelijk andere factoren zoals intelligentie en motivatie doorslaggevend.'' Lubbers toetste ook het welzijn (plezier in de klas) en de motivatie van kinderen. Ze had verwacht dat populaire kinderen met meer plezier naar school zouden gaan, wat de motivatie en prestaties ten goede zou komen. Ze vond echter geen verband tussen de motivatie en voortgang op school. Lubbers: ``Misschien werken populaire leerlingen harder om bij vriendjes en vriendinnetjes in de klas te kunnen blijven.''

    • Michiel van Nieuwstadt