Ned. Kamerkoor:

Oude en nieuwe kerstmuziek uit de 14de tot en met de 20ste eeuw wordt op de cd Mirabile Mysterium prachtig gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Paul van Nevel, de beroemde Vlaamse specialist voor oude muziek. Al zingt het koor veel a cappella, oude instrumenten dragen bij aan de gevarieerde sfeer: blokfluit, renaissance viool, viola da gamba, schalmei en dulciaan. Vox in Rama klinkt twee keer, het mooist in de versie van Giaches de Wert (1535-1596). Hoe sfeervol de langzame serene muziek ook aandoet, hier hoort men de gruwelijke keerzijde van Kerstmis, de kindermoord te Bethlehem. Bevreesd voor de concurrentie van `koning' Christus liet koning Herodes daar alle kinderen tot twee jaar ombrengen. De in het cd-boekje onvertaalde tekst luidt: ,,Een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!''

Mirabile Mysterium

(Challenge Classics CC 72135)****

    • Kasper Jansen