Naschrift

Meer lezers menen, zoals Hans Rasche, dat er meer aandacht is voor missers van alternatief dan voor fouten van de reguliere geneeskunde. Ik betwijfel dat als ex-ziekenhuis directeur. Ieder ziekenhuis heeft een foutencommissie, die rapporteert aan de directie, en in alle serieuze ziekenhuizen wordt veel tijd besteed aan de analyse van fouten en hoe je die voortaan kunt voorkomen. De heer Mees maakt bezwaar tegen mijn onwellevende en onwetenschappelijke kwalificaties. Ik poog die te vermijden, maar ook in de wetenschap is het wenselijk om heldere taal te gebruiken. De homeopathie is vanuit natuurwetenschappelijk standpunt niet minder absurd dan de platte aarde theorie. `Onzinnig' is dan kort en duidelijk. Dat kanker niet met een dieet genezen kan worden staat vast. De lezers die mij schrijven dat er iets anders in hun leerboeken staat, verwarren preventie en therapie. Een gezond dieet kan wel bijdragen aan het voorkómen van kanker – al is dat helaas minder dan vroeger gedacht (zie het KWF rapport d.d. april 2004) – maar niet een al bestaande kanker genezen. Ik poog in mijn columns zulke wetenschappelijke feiten helder te beschrijven, maar ik zal blijven pogen mij in te houden t.b.v. de lezers, die mijn columns `onwellevend', `walgelijk' of `terroristisch' vinden.

Van de kant van de Vereniging tegen de Kwakzalverij werd mij verweten dat ik de activiteiten van het Amerikaanse National Council for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) te positief voorstel. Niet alleen kost dit onderzoek veel geld, dat beter besteed kan worden, maar het zet ook de leek op het verkeerde been. Wanneer een overheidsinstelling als het NCCAM een therapie onderzoekt, geeft dat die therapie een schijn van respectabiliteit. Hierdoor worden mensen er toe gebracht om deel te nemen in zeer belastend onderzoek, waar ze anders nooit aan mee hadden gedaan. Schrijnende voorbeelden daarvan zijn te vinden in het tijdschrift `The Scientific Review of Alternative Medicine'.

    • Piet Borst