Miljonair in de bijstand?

Mijn moeder is 95 en woont in een verzorgingstehuis. Zij ontvangt AOW en 400 euro pensioen per maand. Dat is te weinig om het verzorgingstehuis te kunnen betalen. Daarom betaalt zij bij uit haar vermogen dat resteert uit de verkoop van haar huis. Nu dacht ik dat iemand niet eerst haar eigen huis hoeft op te eten, voordat zij in aanmerking komt voor bijstand. Is dit juist of kent de bijstand een vermogenstoets? Wanneer zij haar vermogen schenkt aan haar kinderen, komt zij dan wel voor bijstand in aanmerking?

(A. ter O.)

De bijstand is een noodvoorziening voor mensen met onvoldoende middelen van bestaan. Wie over enig vermogen beschikt, meer dan circa 5.000 euro, beschikt wel over eigen middelen en krijgt geen uitkering. Mensen bedenken allerlei trucjes om toch een uitkering te krijgen. Het wegschenken van vermogen aan kinderen is erg doorzichtig. Dan kan een miljonair zijn vermogen overhevelen naar derden en vervolgens de sociale dienst om steun vragen.

    • Adriaan Hiele