Kerststal in Tussaud kan niet

Een kerststal in Madame Tussaud (Londen) opstellen (NRC Handelsblad, 8 december) bestaande uit voetballer David Backham (Jozef), zijn vrouw Victoria (Maria), popster Kylie Minoque (engel), Tony Blair, George Bush, prins Philip (wijzen uit het Oosten), Hollywoodsterren Samuel L. Jackson, Hugh Grant en de Ierse komiek Graham Norton (herders), getuigt van respectloosheid voor mensen, die met hart en ziel hun religie naleven en uitdragen. De vraag is niet relevant of hun overtuiging is gestoeld op absolute waarheden of geloof in onzinnigheden. Religie maken tot doelwit van spot en hoon zegt veel over de makers. En dat is weinig positiefs. Zij behoren tot de groep mensen die willens en wetens het positieve in de medemens trachtten te elimineren. Ga de gangen na van de makers en ontdek hun verborgen criminele en antisociale daden. Laat u niet om de tuin leiden door welk argument dan ook, waarmee zij hun gedrag rechtvaardigen of andersdenkende aanvallen. Angst is de drijfveer, waardoor ieder zelfrespect ontbreekt. En `zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten' maakt dat zij er van overtuigd zijn dat anderen niet deugen. Vandaar uitingen van spot en hoon.

    • Jan Haegens